Deze privacyverklaring maakt duidelijk wat wij met de gegevens doen die wij van u hebben gekregen. Deze gegevens hebben wij nodig om onze organisatie goed te kunnen runnen. Vooropgesteld is dat wij uw gegevens zo veilig mogelijk bewaren. In dit document wordt dan ook precies uitgelegd waarom we bepaalde gegevens nodig hebben en waarvoor we ze gebruiken. Wij zijn een kleine muziekschool. Studio MusicalMente in Mooof Den Haag T: +316 36292835 (Boukje) E: info@studiomusicalmente.nl. In onze studio geven wij muziekles en organiseren wij evenementen. Wij verzamelen de volgende gegevens van u:

 • Voornaam en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres

Doel gegevens

U heeft door het invullen van het contactformulier toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden, zoals communicatie over mogelijke lessen. De verwerking is ook noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Studio MusicalMente gebruikt deze gegevens om de volgende reden:

 • u in contact te laten komen met een professionele muziekdocent.
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • onze service te verbeteren en ons aanbod van muzieklessen nog meer op uw wensen af te stemmen.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Studio MusicalMente verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor het doel waarvoor u ze aan Studio MusicalMente en de docenten heeft verstrekt, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ontvangers gegevens

Deze gegevens komen bij ons terecht via onze server en die wordt beheerd door hostingbedrijf Robohost. Verder hebben wij cookies die uw IP-adres registreren als u onze website bezoekt. Zo kunnen wij bijhouden hoeveel mensen onze site bezoeken en waar zij op gezocht hebben. De juridische grond voor het verwerken van deze analytische gegevens is ons rechtmatige belang bij het begrijpen van hoe onze klanten met onze producten en website communiceren, zodat we de gebruikerservaring en de functionaliteit van onze producten en website kunnen verbeteren. Om onze contacten bij te houden, maken wij gebruik van het online adresboek Hubspot. Hier slaan wij uw voornaam, achternaam, emailadres en eventueel telefoonnummer op. Wij nemen hierin geen gegevens van kinderen op. Zie hier hun privacyverklaring: https://legal.hubspot.com/privacy-policy Uw bankrekeningnummer staat alleen in ons digitale adresboek van onze bank, Knab.

Nieuwsbrief

We sturen u geen nieuwsbrief tenzij u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. Heeft u daar toestemming gegeven, dan komt de nieuwsbrief maximaal één keer per maand.

Opslagperiode

Zolang wij met u in contact zijn voor specifieke doeleinden, kunnen wij uw gegevens bewaren. Als u geen overeenkomst met ons heeft, kunt u vragen om uw gegevens te verwijderen. Na drie maanden geen contact van uw kant, verwijderen wij uw gegevens.

Rechten

U  heeft de volgende rechten Deze moet je benoemen en ook hoe de persoon gebruik kan maken van die rechten. Dit zijn deze rechten:

 • Recht op inzage: wanneer u daarom vraagt sturen wij u de gegevens op die wij van u hebben opgeslagen.
 • Recht op rectificatie: wij kunnen uw gegevens aanpassen als deze verkeerd zijn verwerkt.
 • Recht op het indienen van een klacht: Wilt u een klacht indienen, dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens. Dit vermeld je onder de rechten.
 • Recht op overdracht: mocht u besluiten naar een andere partij te gaan, dan kunnen wij op uw verzoek de gegevens overdragen naar de andere partij.
 • Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: u mag aangeven dat u niet meer wilt dat wij uw gegevens gebruiken. NB: wanneer u dit doet als u nog les bij ons heeft, wordt de lesovereenkomst beëindigd.

Verplichte gegevens

Neemt u lessen bij ons af, dan zijn er een aantal gegevens die wij verplicht van u nodig hebben.

 • Voornaam en Achternaam betalende (verplicht op facturering)
 • Voornaam en Achternaam leerling (verplicht op facturering)
 • Adres (verplicht op facturering)
 • Geboortedatum leerling (verplicht voor berekening btw)
 • Telefoonnummer leerling of ouder (verplicht om contact met u op te nemen bij omstandigheden als ziekte van de docent)

Maken en delen foto’s en video’s waarop u te zien bent

Wanneer u geen expliciete toestemming heeft gegeven voor uzelf of voor uw kind, maken wij geen foto’s of video’s van u of uw kind. Voor het delen van foto’s en video’s van u of uw kind op onze website of social-mediakanalen hebben wij ook uw expliciete toestemming nodig. Wij gebruiken hiervoor een formulier.

Wijziging in deze privacyverklaring

Studio MusicalMente behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring en raadt u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiligen persoonsgegevens

Studio MusicalMente neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact (info@studiomusicalmente.nl, 06-36292835) met ons op.